มรท.ร่วมงานวันสถาปนากองบิน 2 ครบรอบ 102 ปี

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุมกานตรัตน์ กองบิน 2 ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย คุณวชิราภรณ์ ศรีนาค เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี และร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากองบิน 2 ครบรอบ 102 ปี โดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศโท สมเกียรติ ก้อนมณี ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

กิจกรรมอื่นๆ