การประชุม คกก.ชมรมผู้อาวุโสเทพสตรี

ผศ.พิพัฒน์ วงษ์เกษม อาจารย์อาวุโสของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และ รองประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชมรมผู้อาวุโสเทพสตรี เพื่อหารือร่วมกันในวางแผนการจัดกิจกรรมของชมรม ณ ห้องประชุมวิสุทธสุนทร ชั้น 2 อาคารลวะศรี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564

กิจกรรมอื่นๆ