มรท.ร่วมรณรงค์แต่งกายในวันปฏิบัติราชการ

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมถ่ายภาพหมู่การแต่งกายชุดเครื่องแบบสีกากี ซึ่งเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การแต่งกายในวันปฏิบัติราชการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ใส่ชุดเครื่องแบบสีกากีในทุกวันจันทร์, ชุดผ้าไทยในทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี และชุดกีฬาหรือชุดภาพเรียบร้อยในทุกวันศุกร์ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

กิจกรรมอื่นๆ