คณะวิทยาการจัดการจัดพิธีทำบุญคณะ

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 ณ บริเวณลานจัดกิจกรรม ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาการจัดการ ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีทำบุญของคณะวิทยาการจัดการ สำหรับกิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบำรุงพระพุทธศาสนา และเพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ที่เข้าร่วมในพิธี 

กิจกรรมอื่นๆ