การประชุม คกก.ดำเนินการจัดงานวันราชภัฏ ฝ่ายกิจกรรมและพิธีการ และฝ่ายประชาสัมพันธ์

ผศ.ดร.ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันราชภัฏ ฝ่ายกิจกรรมและพิธีการ และฝ่ายประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาการเตรียมการดำเนินงานพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร พิธีมอบครุยปริญญากิตติมศักดิ์ พิธีมอบเข็มเพชรเทพสตรี พิธีมอบรางวัลบุคลากรผู้มีความจงรักภักดี และรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย ที่จะจัดขึ้นในงานวันราชภัฏ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

กิจกรรมอื่นๆ