อธิการบดีร่วมพิธีเปิดการประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอเมืองลพบุรีฯ

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอเมืองลพบุรี ระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส เลขานุการทุกระดับ และไวยาวัจกร เพื่อหารือร่วมกันในการติดตามงานปฏิรูปกิจการคณะสงฆ์ทั้ง 6 ฝ่าย และการเสวนาแลกเปลี่ยนทัศนคติโดยหลักบวรสู่ความสำเร็จ โดยได้รับเกียรติจาก พระครูสิริจริยาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม
โอกาสนี้ ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช และพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ก่อนเริ่มการประชุมในครั้งนี้ด้วย

กิจกรรมอื่นๆ