การประชุม คกก.ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/65

ผศ.พิพัฒน์ วงษ์เกษม รองประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การกำหนดรูปแบบการจัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ในงานวันราชภัฏ

กิจกรรมอื่นๆ