มรภ.เทพสตรี จัดงานวันราชภัฏ

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี คุณวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย สมาคมศิษย์เก่าเทพสตรี ชมรมผู้อาวุโสเทพสตรี และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงานวันราชภัฏ โดยเมื่อเวลา 07.00 น. เป็นพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ณ บริเวณห้องอาหาร VIP ชั้น 1 อาคารรัตนเทพสตรี จากนั้นในเวลา 08.00 น. ที่ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี เป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โดยได้รับความเมตตาจาก พระราชวิสุทธิประชานาถ เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ให้เกียรติเป็นประธานฝ่ายสงฆ์
และในเวลา 10.00 น. เป็นพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร พิธีแสดงความยินดีแก่บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา 2562 ประกอบด้วย สมเด็จพระญาณวชิโรดม ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน, คุณมงคล ศิริพัฒนกุล ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ, คุณสุเทพ โชคมีสุข ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม และ คุณบรรหาร เนาวรัตน์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติมอบช่อดอกไม้ และกล่าวแสดงความยินดีแก่บัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากนั้นในเวลา 11.00 น. เป็นพิธีมอบรางวัลเพชรเทพสตรี จำนวน 47 คน, รางวัลผู้มีความจงรักภักดีต่อองค์กร จำนวน 8 คน และรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย จำนวน 1 คน โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัล สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ได้จัดให้มีการถ่ายทอดสดผ่านเพจเฟซบุ๊กของ ITC ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา และเพจเฟซบุ๊กของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ด้วย

กิจกรรมอื่นๆ