มรท. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ คุณสุภารัตน์ สินสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย คุณศุภศร ยินดีสุข ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพสมเด็จพระนารายณ์มหาราช วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 โดยได้รับเกียรติจาก คุณนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

กิจกรรมอื่นๆ