มรท.รับมอบชุดตรวจ ATK

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คุณสุภารัตน์ สินสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, คณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร และ คุณมนสิชา ชำมะรี นักวิเทศสัมพันธ์ สังกัดศูนย์ภาษา เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีรับมอบชุดตรวจคัดกรอง Antigen Test Kit (ATK) จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี  จำนวนทั้งสิ้น 55,246 ชุด เพื่อใช้ในการสุ่มตรวจนักเรียน คณาจารย์ และบุคลากรของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร รวมถึงนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อันเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนและระหว่างการเปิดเรียนแบบ On-Site โดยชุดตรวจที่ได้รับมอบในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

กิจกรรมอื่นๆ