การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าหารือการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมจินดามณี 8 ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย คุณสุภารัตน์ สินสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ ผศ.ดร.รักไทย บูรพ์ภาค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทที่ปรึกษากรมการพลังงาน พร้อมด้วยผู้แทนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในโอกาสเข้าร่วมหารือการสำรวจจุดติดตั้ง และระยะเวลาในการดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กิจกรรมอื่นๆ