มรท.จัดเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้กำหนดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ จำนวน 2 คน ภายหลังปิดหีบในเวลา 11.00 น. คณะกรรมการฯ ได้เริ่มทำการนับคะแนนต่อหน้าคณาจารย์และบุคลากรที่มาร่วมเป็นสักขีพยาน และสรุปผลเป็นดังนี้
หมายเลข 1 ผศ.ดร.ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์  ได้คะแนนเสียง 79 คะแนน
หมายเลข 2 ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์  ได้คะแนนเสียง 97 คะแนน
หมายเลข 3 อ.กิตติวัลย์ ทองอร่าม  ได้คะแนนเสียง 72 คะแนน
จากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 255 คน มาใช้สิทธิลงคะแนน จำนวน 138 คน เป็นบัตรเสีย จำนวน 9 ใบ และไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน 5 ใบ

กิจกรรมอื่นๆ