มรท.รับฟังการนำเสนอโครงการ New Normal Smart Classroom และการปรับปรุงห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมจินดามณี 8 ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ คุณปรมัตถ์ ศิริชาติ ผู้อำนวยการฝ่ายประสานงานโครงการ จาก บริษัท AVL Design และคณะ ในโอกาสเข้านำเสนอโครงการ New Normal Smart Classroom หรือห้องเรียนอัจฉริยะ ที่จะช่วยตอบสนองต่อการจัดการเรียนการสอนในสังคมสมัยใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล และสร้างวิถีชีวิตในการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ที่เข้ากับวิถีการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษายุคใหม่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงแบบ New Normal ตลอดจนร่วมหารือการปรับปรุงห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยให้มีความทันสมัย สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

กิจกรรมอื่นๆ