มรท.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2565 ณ บริเวณเทวสถานปรางค์แขก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผศ.นฤมลวรรณ สุขไมตรี รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ คุณขนิษฐา สุกใส หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2565 ซึ่งจัดโดยเทศบาลเมืองลพบุรี โดยได้รับเกียรติจาก คุณนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

กิจกรรมอื่นๆ