การประชุม คกก.บริหารและจัดสรรอัตรากำลังพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มรท ครั้งที่ 1/65

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดสรรอัตรากำลังพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2565 เพื่อหารือร่วมกันในการพิจารณาการจัดสรรอัตรากำลังทดแทนตำแหน่งเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565  ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565

กิจกรรมอื่นๆ