รร.บรรจงรัตน์ หารือการจัดการเรียนการสอนโครงการ SMEP กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.ดร.ศตพล มุ่งค้ำกลาง อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยคณาจารย์ในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมให้การต้อนรับ ผู้บริหารและคณาจารย์ของโรงเรียนบรรจงรัตน์ เพื่อหารือร่วมกันในการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนโรงเรียนบรรจงรัตน์ในโครงการ SMEP ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในบันทึกลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ซึ่งลงนามบันทึกความร่วมมือไปเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563

กิจกรรมอื่นๆ