บ. เอบีอีเอ็น เอ็นจิเนียริง คอมซัลแตนท์ จำกัด เข้าพบ รักษาราชการแทนอธิการบดี เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินการเหมืองแร่หินเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ของ บ.ทีพีไอ พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการ

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมจินดามณี 8 ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และคณาจารย์ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมให้การต้อนรับ คณะทำงานจาก บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอลซัลแตนท์ จำกัด ในโอกาสเข้าร่วมการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินดินดานเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ของ บริษัท ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหาชน) เพื่อขอรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินการโครงการเพื่อประกอบการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในขั้นตอนของการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมอื่นๆ