ผู้แทน มรท.ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 ณ วัดกวิศราราม ราชวรวิหาร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี อ.เอนก อ่อนไสว รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย อ.ดร.พงศธร ไพจิตร รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารพระสงฆ์ และร่วมพิธีเวียนเทียน ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน เนื่องในโอกาสประเพณีวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565 โดยได้รับเกียรติจาก คุณนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

กิจกรรมอื่นๆ