การประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอปฯ

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมแนวทางการดำเนินงานตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พื้นที่จังหวัดลพบุรี และสิงห์บุรี ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ร่วมกับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อหารือร่วมกันในการพิจารณาแนวทางการดำเนินงานตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอปฯ

กิจกรรมอื่นๆ