รักษาราชการแทนอธิการบดี มรท. นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันนี้ (26 พ.ค. 2565) เวลา 11.30 น. ณ สำนักงานประชาสัมพันธ์  เขต   8 จังหวัดกาญจนบุรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำทีมผู้แทนผู้บริหารมหาวิทยาลัย บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565

กิจกรรมอื่นๆ