มนส.ปฐมนิเทศ นศ.ภาคปกติ ชั้นปี 1 ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมนำทีมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ "รับขวัญพี่ปี 2 ต้อนรับน้อง ปี 1" ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา​ชั้นปีที่ 1​ และชั้นปีที่ 2​ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวนกว่า 700 คน ได้ทำความรู้จักคณะ​ และสาขาวิชา​ของตนเอง และเพื่อให้นักศึกษาได้มีการเตรียมความพร้อมที่จะศึกษาในระดับอุดมศึกษา​
โดยในภาคเช้าเป็นการปฐมนิเทศในระดับคณะและการรับชมการแสดงของแต่ละสาขาวิชา จากนั้นในภาคบ่ายเป็นการแยกปฐมนิเทศตามสาขาวิชาเพื่อให้นักศึกษาได้ทำความรู้กับคณาจารย์และสาขาวิชาของตนเอง

กิจกรรมอื่นๆ