มรท.จัดพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 90 ปี ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะและชมการรำถวายพระพรเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ซึ่งจัดโดยกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับ สภานักศึกษาภาคปกติ และองค์การบริหารนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กิจกรรมอื่นๆ