วทน.ปฐมนิเทศ นศ.ปี 1 ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ อ.ดร.ศตพล มุ่งค้ำกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวนกว่า 100 คน สำหรับการปฐมนิเทศในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จักคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และสถานที่ ตลอดจนระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการใช้ชีวิตในระดับอุดมศึกษา

กิจกรรมอื่นๆ