รอง ผวจ.สิงห์บุรี เยี่ยมชมศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบาย มรท. อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี อ.ดร.ภาสกร รอดแผลง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้การต้อนรับ คุณสมชาย สีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ในโอกาสเยี่ยมชมศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบาย อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี และสอบถามการปลูกผักกูดของศูนย์ฯ เพื่อนำไปขยายผลและขยายพันธุ์ต่อไป

กิจกรรมอื่นๆ