งานพยาบาล กองพัฒนา นศ.จัดโครงการบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัตนเทพสตรี งานพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จ.ลพบุรี จัดโครงการบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 สำหรับการบริจาคโลหิตในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยการบริจาคโลหิต และเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการเสียสละ ความมีจิตเมตตา โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมการบริจาคโลหิต จำนวน 123 คน และได้รับบริจาคโลหิต จำนวน 90 ยูนิต โอกาสนี้ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เข้าให้กำลังใจคณะทำงานรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้ด้วย 

กิจกรรมอื่นๆ