มรท. รับมอบเงินสนับสนุนการจัดการศึกษาในโครงการโตโยต้ารวมใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2565 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ สาขาลพบุรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย ให้เกียรติเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รับมอบเงินสนับสนุนการจัดการศึกษา จำนวน 10,000 บาท จาก บริษัท โตโยต้านารายณ์แกรนด์ จำกัด และ บริษัท โตโยต้าลพบุรีอุดมชัย จำกัด ในโครงการโตโยต้ารวมใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน

กิจกรรมอื่นๆ