มรท.ร่วมงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ภายในวงเวียนเทพสตรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ อัญเชิญพวงมาลาพระราชทานของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในการนี้ อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะในครั้งนี้ด้วย

กิจกรรมอื่นๆ