รร.สาธิต มรท. จัดประชุมการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 32 ลวบุรีเกมส์

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 32 "ลวบุรีเกมส์" ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน และจะจัดขึ้นในวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุมเทพณวรัตน์ ชั้น 3 อาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่งมีผู้แทนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ประสงค์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา จำนวน 14 แห่ง เข้าร่วมการประชุม เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาชนิดกีฬาที่จัดการแข่งขัน / การพิจารณามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 / การพิจารณาการแข่งขันขบวนพาเหรด กองเชียร์ และผู้นำเชียร์

กิจกรรมอื่นๆ