มรท. ร่วมงานวันรพี ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2565 ณ ศาลจังหวัดลพบุรี คุณสุภารัตน์ สินสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย คุณจตุพร พุ่มโพธิ์งาม นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (วันรพี) ประจำปี 2565 โดยได้รับเกียรติจาก คุณทวีศักดิ์ ชัยธันยาภัทร์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

กิจกรรมอื่นๆ