มรท. จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ณ โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งจัดโดยกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี สำหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนักในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สำหรับต้นไม้ที่นำมาปลูกในครั้งนี้ ได้แก่ ต้นหางนกยูง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย และต้นทองอุไร

กิจกรรมอื่นๆ