สโมสรข้าราชการและพนักงาน มรท. จัดกิจกรรม Happy Meal

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ณ ห้องอาหาร VIP ชั้น 1 อาคารรัตนเทพสตรี สโมสรข้าราชการและพนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำโดย อ.ดร.ภาสกร รอดแผลง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในฐานะนายกสโมสรข้าราชการและพนักงาน จัดกิจกรรม Happy Meal มื้ออาหารที่มีความสุข สำหรับกิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้พบปะพูดคุยผ่านการรับประทานอาหารเช้าร่วมกัน 

กิจกรรมอื่นๆ