การประชุม คกก.ดำเนินการโครงการพลิกโฉมเทพธานีเพลส

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการพลิกโฉมศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทพธานี "เทพธานีเพลส" ณ ห้องประชุมแดนดุสิต ชั้น 3 โรงแรมเทพธานีเพลส ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาแนวทางการพลิกโฉมศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทพธานี "เทพธานีเพลส" ในด้านอาคารสถานที่ ห้องพัก ภูมิทัศน์ รูปแบบการบริหารจัดการ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ

กิจกรรมอื่นๆ