งานพยาบาล กองพัฒนา นศ.จัดโครงการบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัตนเทพสตรี งานพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช โรงพยาบาลอานันทมหิดล และเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี จัดโครงการบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 สำหรับการบริจาคโลหิตในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2565 และเพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยการบริจาคโลหิต และสร้างจิตสำนึกที่ดีในการเสียสละ ความมีจิตเมตตา โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมการบริจาคโลหิต จำนวน 30 คน และได้รับบริจาคโลหิต จำนวน 25 ยูนิต นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมรับบริจาคดวงตา และอวัยวะ โดยเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีด้วย

กิจกรรมอื่นๆ