คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดงานเปิดโลกกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงาน เปิดโลกกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งจัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับงานในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมชุมนุม ชมรม ของนักศึกษา และเพื่อสร้างพื้นที่กิจกรรม เวทีการแสดงสร้างสรรค์ของนักศึกษา 

สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงานประกอบด้วย พิธีมอบรางวัลประกวดตราสัญลักษณ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้แก่ นายเศรษฐี สกุลทอง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 / การมอบรางวัลจากการแข่งขันแต่งคำประพันธ์ หัวข้อ รักษ์ภาษาไทย รู้ใช้อย่างสร้างสรรค์ โดยรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ น.ส.อาริษา น่วมโพธิ์ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3, รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นายณัฐวุฒิ อาจป้อง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 2 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายสาธิต งิ้วเทศ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 / การมอบรางวัลจากการแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ สวรรค์ชั้นกวี โดยรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ น.ส.นิลเนตร์ ดิษผดุง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 1, รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ น.ส.ศศิวิมล วิไลขำ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ น.ส.ณัฐวิภา สีหาราช นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 2 / การเปิดตัวชุมนุมและชมรมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย ชมรมคอสเพลย์และวัฒนธรรมนานาชาติ, ชมรมแล็ทแดนซ์ ที อาร์ ยู, ชุมนุมวาทการ, ชุมนุมคนรักการอ่าน, ชุมนุมอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านไทย มรท., ชุมนุมรักกลอนกานท์ ขับขานทำนองเสนาะ, ชุมนุมค่ายอาสาภาษาอังกฤษ และชุมนุมภาษาและวรรณคดี และการเปิดตลาดนัดงานกิจ เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรของคณะได้ขายอาหาร สินค้า ฝึกทักษะชีวิตและการสร้างรายได้เสริม

กิจกรรมอื่นๆ