การประชุม คกก.ดำเนินงานฝ่ายกิจกรรมและพิธีการ งานวันสถาปนามหาวิทยาลัย และงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565

ผศ.อภิชาติ อาวจำปา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายกิจกรรมและพิธีการ งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครบรอบ 102 ปีและงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาร่างกำหนดการจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครบรอบ 102 ปีและงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 วันที่ 21 กันยายน 2565 / การพิจารณาสถานที่จัดงาน การเตรียมการพิธีบวงสรวง พิธีทำบุญ ดนตรีและชุดการแสดง อาหารและเครื่องดื่ม และพิธีกรดำเนินรายการ

กิจกรรมอื่นๆ