การประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาการเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 1 - 3 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

กิจกรรมอื่นๆ