คณะผู้บริหาร มรท. ให้การต้อนรับ สมาคมศิษย์เก่า มรท. ในโอกาสมอบเงินและร่วมสนับสนุนงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ณ ห้องกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 อาคาร 90 ปี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ คุณอุดม ชัยชนะพานิช นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และคณะกรรมการ ในโอกาสเข้ามอบเงินสนับสนุนการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 35,000 บาท รวมทั้งการมอบเข็มกลัดที่ระลึก จำนวน 2,200 ชุด และอาหารว่าง จำนวน 2,400 ชุด เพื่อนำไปมอบให้แก่บัณฑิตในวันฝึกซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 3 กันยายน 2565

โอกาสนี้ อ.ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย อ.เอนก อ่อนไสว รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ร่วมรับมอบเงิน จำนวน 10,000 บท จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อนำไปมอบให้แก่นักศึกษาของคณะครุศาสตร์ที่ประสบอุบัติเหตุ

กิจกรรมอื่นๆ