การประชุมเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 3

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมพระเพทราชา ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาการเตรียมการดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในวันฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 1 - 3 กันยายน 2565 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และวันพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 5 กันยายน 2565 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จ.นครปฐม

กิจกรรมอื่นๆ