มรท. จัดพิธีฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวให้โอวาทในแก่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จำนวน 2,194 คน ในพิธีปฐมนิเทศการฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2565 สำหรับการฝึกซ้อมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต เกิดทักษะและเกิดความชำนาญในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

สำหรับในปีนี้มีการกำหนดการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นระยะเวลา 3 วัน คือในระหว่างวันที่ 1 - 3 กันยายน 2565 โดยในวันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นการปฐมนิเทศและการฝึกซ้อมกลุ่มย่อยในทักษะด้านต่าง ๆ ได้แก่ ทักษะการยืน การเดิน การถวายความเคารพ การเอางาน การถอยหลัง การหมุนตัว และการถือปริญญาบัตร

วันที่ 2 กันยายน 2565 เป็นการฝึกซ้อมกลุ่มย่อยประกอบการขานนามบัณฑิต และการฝึกซ้อมทักษะการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประกอบการการขานนามบัณฑิต

ส่วนในวันที่ 3 กันยายน 2565 เป็นการซ้อมใหญ่การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรซึ่งเป็นการซ้อมเสมือนวันจริงแบบเต็มรูปแบบ

กิจกรรมอื่นๆ