มรท. จัดพิธีฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2565 เป็นวันที่ 2

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 ณ ห้องฝึกซ้อมกลุ่มย่อย และที่ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี คณะกรรมการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี พ.ศ.2565 ได้จัดให้มีการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพตรี เป็นวันที่ 2 โดยในวันนี้เป็นการฝึกซ้อมกลุ่มย่อยประกอบการขานนามบัณฑิต และการฝึกซ้อมทักษะการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประกอบการการขานนามบัณฑิต

และในวันที่ 3 กันยายน 2565 เป็นการซ้อมใหญ่การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรซึ่งเป็นการซ้อมเสมือนวันจริงแบบเต็มรูปแบบ

กิจกรรมอื่นๆ