มรท. จัดซ้อมใหญ่พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กำหนดให้มีพิธีฝึกซ้อมใหญ่พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2565 ซึ่งเป็นการฝึกซ้อมเสมือนวันจริงแบบเต็มรูปแบบ เพื่อให้บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต และบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มีความพร้อม เกิดความมั่นใจ และมีทักษะในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
ซึ่งในวันที่ 5 กันยายน 2565 บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต และบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในรอบที่ 2 ที่หอประชุมสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จ.นครปฐม

กิจกรรมอื่นๆ