การประชุมสรุปการจัดส่งข้อมูลเข้าระบบการจัดอันดับ THE Impact Ranking (SDGs) ประจำปี 2022

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมจินดามณี 8 ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมสรุปการจัดส่งข้อมูลเข้าระบบการจัดอันดับ THE Impact Ranking (SDGs) ประจำปี 2022 ร่วมกับคณะผู้บริหาร เพื่อหารือร่วมกันในการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ อาทิ ด้านนโยบายหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อให้เกิดการครอบคลุมรอบด้าน 

กิจกรรมอื่นๆ