การประชุม คกก.ฝ่ายจัดการประกวดผลงานด้านการพัฒนาท้องถิ่น งานมหกรรม 102 ปี มรท.

ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดผลงานด้านการพัฒนาท้องถิ่น งานมหกรรม 102 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) เพื่อหารือร่วมกันในการเตรียมการจัดการประกวด ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 

กิจกรรมอื่นๆ