คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดกิจกรรม Thank You Party แทนคำขอบคุณ

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 ณ หอประชุม 1 และห้องประชุม 1 ศูนย์วิทยาศาสตร์ อ.ดร.ศตพล มุ่งค้ำกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ Happy Work Place กิจกรรม Thank You Party แทนคำขอบคุณ สำหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเพื่อให้บุคลากรสามารถวางแผนเกษียณอายุได้ก่อนวันเกษียณอายุราชการและมีสุขภาพกาย สภาพการเงินที่ดี

สำหรับกิจกรรมตลอดการจัดงานประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายอาหารปิ่นโตแด่พระสงฆ์, การบรรยาย เรื่อง การเตรียมความพร้อมด้านร่างกายก่อนถึงวัยผู้สูงอายุ โดย พญ.ชิดชนก ศิริวิบุลยกิติ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช และการบรรยาย เรื่อง การวางแผนเพื่อการลดหย่อนภาษี โดย คุณนิพนธ์ ประสพโชค ผู้จัดการภาค บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 

กิจกรรมอื่นๆ