การประชุมสรุปเตรียมการจัดงานมหกรรม 102 ปี มรท.

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมสรุปการเตรียมการจัดงานมหกรรม 102 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาสรุปการดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะจัดงานมหกรรม 102 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในระหว่างวันที่ 19 - 23 กันยายน 2565

กิจกรรมอื่นๆ