สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัลจัดงาน Com Arts Festival ตลาดนัดปันสุขเพื่อน้องบนดอยสูง

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาการจัดการ ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงาน Com Arts Festival ตลาดนัดปันสุขเพื่อน้องบนดอยสูง ซึ่งจัดโดยสาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ สำหรับงานในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสต่อยอดให้นักศึกษาในคณะวิทยาการจัดได้มีพื้นที่ในการค้าขาย ตลอดจนเพื่อนำสิ่งของและเงินที่ได้รับจากการบริจาคนำไปแบ่งปันและบริจาคให้กับสาธารณประโยชน์ และเพื่อฝึกการจัดการในการทำงานจริง การสื่อสารงาน และการออกปฏิบัติงานแบบสเปเชียลอีเว้นท์ในด้านประโยชน์ทั้งในภาควิชาเรียนและประโยชน์สู่สังคม

กิจกรรมอื่นๆ