ผู้แทน มรท. ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 ณ ศูนย์การทหารปืนใหญ่

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2565 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ภายในศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายภูมิพล ผศ.ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2565 ซึ่งจัดโดยศูนย์การทหารปืใหญ่ โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

สำหรับกิจกรรมตลอดพิธี ประกอบด้วย พิธีตักบาตรพระสง์ จำนวน 10 รูป ถวายพระราชกุศล พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ และพิธีสวดพระพุทธมนต์

กิจกรรมอื่นๆ