วจก. จัดประชุม คกก.คัดเลือกเพชรเทพสตรี ประจำปี 2565

ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ "เพชรเทพสตรี ประจำปี 2565" ของคณะวิทยาการจัดการ ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องช่อยูงทอง ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุม 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565

กิจกรรมอื่นๆ