มรท.ร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 รอบคัดเลือก เขตภาคกลาง RBRU Games

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และคณะนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 รอบคัดเลือก เขตภาคกลาง RBRU Games ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นประธานพิธีเปิด สำหรับการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนิสิตนักศึกษาทางด้านกีฬาและสุขภาพ และเพื่อดำเนินการจัดการแข่งขันและคัดเลือกทีมกีฬาตัวแทนของมหาวิทยาลัยและสถาบันในเขตภาคกลาง เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 รอบมหกรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

สำหรับการแข่งขันกีฬาครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 5 วัน คือระหว่างวันที่ 17 - 21 ตุลาคม 2565 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 5 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอลทีมชาย, บาสเกตบอลทีมชาย, เซปักตะกร้อทีมเดี่ยวชาย, ฟุตซอลทีมชาย, ฟุตซอลทีมหญิง และเปตอง โดยเปตองเป็นชนิดกีฬาเดียวของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่ผ่านเข้าสู่รอบมหกรรม

กิจกรรมอื่นๆ