คณะผู้บริหาร มรท. ให้การต้อนรับสมาคมศิษย์เก่า มรท. และคกก.ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในโอกาสมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้สบอุทกภัยพื้นที่ จ.ลพบุรี - สิงห์บุรี

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ คุณอุดม ชัยชนะพานิช นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมคณะ, คุณสมนึก เต็งชาตะพันธุ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมคณะ ในโอกาสมอบสิ่งของ และน้ำดื่ม เพื่อนำไปสมทบในโครงการรับบริจาคเงิน สิ่งของและน้ำดื่ม เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดลพบุรี และสิงห์บุรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่จะมีการลงพื้นที่เพื่อมอบสิ่งของให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565

กิจกรรมอื่นๆ